Što sve treba znati o modelima obračuna solarnih elektrana?

Solarna elektrana montirana na krov obiteljske kuće, pomoćnog objekta, javne zgrade, proizvodne hale ili bilo kojeg drugog (legalno izgrađenog) objekta, koristi se za lokalnu proizvodnju električne energije. Snaga solarne elektrane određuje se prema potrošnji električne energije na objektu i tehničkim ograničenjima, kao što su vrsta priključka, priključna snaga i površina krova. Snaga takve (integrirane) solarne elektrane može biti do 500 kW.

Zakonski okvir: Model samoopskrbe i vlastite proizvodnje

Trenutni zakonski okvir predviđa dva modela: korisnik postrojenja za samoopskrbu, s proizvodnjom do 20 kW, koji se odnosi isključivo na kategoriju kućanstvo, te krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom do 500 kW, koji se može odnositi na sve kategorije kupaca (i poduzetništvo).

Navedeni modeli definirani su Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 138/21, članak 51). Izmjenama i dopunama ovog zakona u srpnju 2023. došlo je i do važnih promjena u modelu korisnik postrojenja za samoopskrbu.

Korisnik postrojenja za samoopskrbu je vlasnik solarne elektrane iz kategorije kućanstvo, koji proizvodi energije onoliko koliko mu je potrebno da zadovolji potrebe potrošnje svojeg kućanstva.
Kupac korisnik postrojenja za samoopskrbu je onaj krajnji kupac električne energije kategorije kućanstvo, koji unutar svojih instalacija ima priključeno postrojenje za samoopskrbu električnom energijom iz obnovljivih izvora energije ili visokoučinkovite kogeneracije do 20 kW, čije viškove energije unutar obračunskog razdoblja može preuzeti opskrbljivač s kojim postoji sklopljen odgovarajući ugovor.

Kupac s vlastitom proizvodnjom je postojeći ili novi korisnik mreže koji unutar svoje instalacije ima priključenu elektranu do 500 kW koju koristi za vlastite potrebe, a višak električne energije predaje u elektroenergetsku mrežu. Kupac s vlastitom proizvodnjom može sklopiti ugovor o opskrbi i ugovor o otkupu električne energije s različitim tržišnim sudionicima.

Korisnik postrojenja za samoopskrbu – dva načina obračuna

 • Na mjesečnoj razini
  Korisnik unutar iste tarife i obračunskog razdoblja koristi električnu (distribucijsku) mrežu kao bateriju – proizvedena energija koja se odmah ne potroši, predaje se u mrežu, i koristi se u trenu kada je korisniku potrebna.
  Ako korisnik preuzme više energije iz mreže nego što je preda, tada plaća električnu energiju koja odgovara razlici preuzete i predane energije (preuzeto – predato) posebno u VT i NT, odnosno JT, a po cijeni tarife koju je ugovorio s opskrbljivačem.
  Ako korisnik preda više energije u mrežu, no što je preuzme, tada ne plaća račun za električnu energiju, već se njegova predana energija akumulira u preplatu koja se gleda na godišnjoj razini.

 • Na godišnjoj razini
  Za vrijeme ljetnih mjeseci, kada postoji višak proizvedene električne energije, ona se prenosi u sljedeći mjesec kao novčana preplata u vrijednosti minimalno 80% cijene energije koju kućanstvo plaća, a kućanstvo račun plaća 0 kn. Stavka za koju korisnik dobiva minimalno 80% cijene električne energije odabrane tarife je opskrba (električna energija koja je jednaka preuzetoj minus predanoj) u VT i NT, odnosno JT.
  Preplata se akumulira (zbraja) do jesenskih ili zimskih mjeseci kada se pojavljuje manjak proizvodnje iz solarne elektrane i tada se za iznos ukupne preplate (bonusa) umanjuje račun za energiju preuzetu iz mreže.

Cilj ovog modela je potaknuti kućanstvo da iz solarne elektrane zadovolji vlastite potrebe. Iz tog razloga, zakon definira uvjet da količina energije predane u mrežu mora biti manja ili jednaka količini energije preuzete iz mreže na razini kalendarske godine. Važno je dobro modelirati (odrediti snagu) elektrane prema trenutnim ili planiranim potrebama (potrošnji), kako bi korisnik zadovoljio ovaj uvjet i ostao u povoljnijem modelu obračuna. U slučaju da se uvjet ne zadovolji, korisnik (kućanstvo) je do sada prelazio u drugi, nepovoljniji model ( Krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom). Izmjenama i dopunama Zakona obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji u srpnju 2023. ovo se mijenja. Korisnicima kojima je ukinut status samoopskrbe zbog viška predane energije u mrežu u kalendarskoj godini se vraća status korisnika samoopskrbe. Ujedno će dosadašnje mjesečno netiranje preuzete i predane energije za korisnike samoopskrbe za postojeće i nove korisnike vrijediti do kraja 2025. godine, dok će se do 31. ožujka 2025. definirati novi sustav samoopskrbe.

U svakom je slučaju potrebno pratiti podatke o potrošnji i proizvodnji električne energije jer postoji mogućnost da će se potrošnja u određenom razdoblju smanjiti, čime se neće iskoristiti proizvedena električna energija. Potrošnja električne energije mora odgovarati proizvodnji električne energije, stoga bi se povećana proizvodnja mogla smanjiti upotrebom drugih uređaja koji će iskoristiti višak električne energije.

Tarife

Kućanstva mogu izabrati između jednotarifnog (jedinstvena tarifa, JT) i dvotarifnog (niža tarifa, NT i viša tarifa, VT) obračuna, čak i kada su u kategoriji korisnika postrojenja za samoopskrbu. Koji je obračun povoljniji, može se odrediti uspoređivanjem krivulje potrošnje i proizvodnje. Ako je potrošnja energije u kućanstvu značajna (veća od 40%) tijekom niže tarife (noću) i na to se ne može utjecati promjenom navika, kućanstvo bi trebalo razmotriti prelazak na jednotarifni obračun. Ipak, razlika u ukupnoj uštedi između jednotarifnog i dvotarifnog obračuna je uglavnom vrlo malena.

Važno je napomenuti da opskrbljivači mogu ponuditi bolje uvjete od zakonski propisanih.
Primjerice, opskrbljivač može ponuditi preuzimanja viškova na kraju mjeseca po vrijednosti većoj od minimalno propisane (odnosno, više od 80% cijene električne energije koju kućanstvo plaća). Uz preuzimanje viškova, opskrbljivač može uvećati preplatu i za iznos mrežarine koju kućanstvo plaća za preuzetu energiju, no ove specifičnosti ovise o uvjetima koji su dogovoreni s odabranim opskrbljivačem.

Osmislite svoj put do vlastite solarne elektrane

Odlučujući se za solarnu elektranu, važno je pratiti zakonske promjene i pažljivo planirati model proizvodnje. Naš tim stručnjaka u Conversio Energie stoji vam na raspolaganju da vam pruži sve potrebne informacije i pomogne vam u odabiru optimalne solarne elektrane.

Obratite nam se bez obaveze.

Upoznajte nas. Pitajte nas. Tu smo da Vam isprojektiramo i instaliramo najoptimalniji sustav po Vašim željama i potrebama: