Očitanje dvosmjernih brojila i kontrola rada solarne elektrane

Conversio Solar, 4. 3. 2024. – Solarnu elektranu smo odabrali, montirali, svi parametri su podešeni i elektrana uredno radi. No lijepo bi bilo vidjeti i znati koliko smo potrošili, a koliko isporučili električne energije. Kompletan monitoring obavljamo online, preko Smart Metar uređaja (dio naših elektrana), a kontrolu i praćenje rada preko Fusion Solar aplikacije. Uređaji prikazuju zavidnu i preciznu statistiku (online) , no ipak broji se ono što je “iščitalo” HEP-ovo dvosmjerno brojilo. Kad ste montirali solarnu elektranu dobili ste i novo električno dvosmjerno brojilo koje bilježi potrošenu i isporučenu električnu energiju.


Budući da isto nema baš neko “user friendly” sučelje ovdje je kratki opis kako uvijek možete pogledati sve potrebne podatke.

Brojilo ciklički izmjenjuje prikazane vrijednosti i na slici ispod su prikazane šifre koje se izmjenjuju na ekranu brojila.

Najbitniji parametri koji Vas interesiraju su:

1.8.1 potrošeno u tarifi VT ( skupe struje )
1.8.2 potrošeno u tarifi NT ( jeftina noćna struja )

2.8.1 predana količina u HEP mrežu VT
2.8.2 predana količina u HEP mrežu NT

Znači na gornjoj slici imamo trenutno prikazanu šifru 2.8.1 u vrijednosti 233,1kWh što znači da smo do sad isporučili 233,1kWh u tarifi skupe struje (VT).

Opis rada Fusion Solar aplikacije

Na narednim infografikama su pojašnjenja informacija koje dobivate u mobilnoj aplikaciji Fusion Solar. Podaci se u aplikaciji osvježavaju svakih 5 minuta, tako da uvijek postoji par minuta odmaka od stvarnog trenutnog stanja. Tak da ako testirate rad Smart Metra uključivanjem nekog od jačih potrošača, dajte vremena da se prikaz “osvježi”.

Sve ove podatke, u još detaljnijem prikazu, možete vidjeti i na web stranicama monitoring portala na adresi https://eu5.fusionsolar.huawei.com/

U konačnici, lako je u svakom trenutku usporediti vrijednosti iz online aplikacije i HEP brojila. Ako nema velikih odstupanja, sustav radi korektno i ispravno. Ako primijetite bilo kakve disproporcije naš tim za podršku je na raspolaganju.

Više detalja o sustavu kontrole i monitoringa solarne elektrane možete vidjeti u jednom od naših ranijih tekstova.

Kao i uvijek za sve dodatne informacije, upite, pojašnjenja tim naših stručnjaka je uvijek na raspolaganju.

Materijal i grafike osmislio i priredio naš glavni elektro inženjer, gosp. Željko Tošić, M.Sc.E.E. (zeljko.tosic@conversio.hr)
Sve grafike su vlasništvo tvrtke Conversio Solar, i prenošenje istih je dozvoljeno uz navođenje ovog izvora.